VEITEN 3

  • Tilstandsvurdering og rapport av fasader
  • Prosjekt- og byggeledelse for fasaderehabilitering