VESTA bygget i Fyllingsdalen

  • Tilstandsundersøkelser, prøvetaking og analyser
  • Katodiske anlegg og vedlikehold
  • Detaljprosjektering og kontrahering
  • Prosjektgruppeledelse, prosjektledelse og byggeledelse