SPESIALLØSNINGER

Vi har i mange år bistått eiendomsforvaltere med å innhente kontakter og kompetanse for å kunne løse kompliserte oppdrag med fasaderehabilitering av eldre spesialmørtler, pusstyper, mineralsk maling og kalkmørtler/puss, samt opparbeidelse av et register for godkjente metoder og materialvalg i forbindelse med arbeider som blant annet omfatter samarbeid med de antikvariske myndigheter (Riksantikvar, Fylkeskonservator og Byantikvar).

FASADER MED MINERALITTPUSS

Det finnes en rekke vakre og uerstattelige fasader i Norge som er behandlet med Mineralittpuss, en pusstype som gikk ut av produksjon og bruk i Norge fra 1950-tallet.

Det er ikke veldig mange år siden det var nesten umulig å fremskaffe mørtel for rehabiliteringsbruk, både fordi mørtelen ikke lenger produseres med originalresepturer, men også fordi metode og kunnskap rundt pussen nesten er utdødd. Vi har sett en rekke mislykkede forsøk på å pusse inn forskjellige typer reparasjonsmørtler og vaskepussmørtler i disse fasadene, med dårlige resultater både visuelt og teknisk.

Holdbarheten til ekte Mineralittpuss er fra 50 til 100 år, som gjør denne overflatebeskyttelse helt unik. De skadene vi for det meste ser i dag på Mineralittfasader, skyldes i hovedsak mekaniske skader, dårlig underlag eller lekkasjer fra tekking, vinduer eller andre fasadeelementer.

Betong Consult AS kan nå bistå byggherre med å få utarbeidet en nøyaktig kopi av eksisterende Mineralittpuss for produksjon og rehabilitering. Eksisterende puss blir analysert for farge, steinsammensetning og glimmer (granitt/marmor/elvesingel og lignende mineralske tilsetninger). Grunnet kornstørrelsen på de mineralske tilsetningene hentes steinen fra forskjellige steder i Europa, da få mørtelverk knuser ned til de størrelser mørtlene vanligvis inneholder her i Norge.
Vi bistår også entreprenører og større forvaltere med opplæring i metode og produkt i forbindelse med reetablering eller rehabilitering av Mineralittpuss fasader.

NRK Store Studio

De unike hvite mineralittfasadene på dette historiske bygget ble rehabilitert med nøyaktig utarbeidet kopi av originalpussen.