Rådgivende ingeniørtjenester

Vi tilstreber konkret rådgivning som besvarer eiers behov. Vi tilstreber å finne fleksible løsninger som ivaretar hensyn til eksisterende kvaliteter og sjiktoppbygninger.

VI LEVERER

  • Tilstandsvurderinger, Inspeksjoner, Analyser og Rapporter
  • Mulighetsanalyser/Forprosjekt
  • Prosjektering/Konkurranser/Kontrahering
  • Prosjekt- og Byggeledelse
  • Spesialløsninger tilpasset bygg og eiers behov
  • Rehabilitering og vedlikehold
  • Antikvariske og verneverdige bygg
  • Rådgivning
  • Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø, SHA plan/KP/KU