ANALYSEARBEID

Betong Consult AS tilbyr en rekke undersøkelser og analyser av blant annet murverk, puss, betong, armering, og maling.

Eget laboratorium

Vi har eget laboratorium der vi utfører en del av analysearbeidet, og vi samarbeider med ledende eksterne laboratorier i inn- og utland.

Relevante og grundige analyser, undersøkelser og dokumentering inngår som en sentral og viktig del i alt vårt arbeid.

DRONE-
INSPEKSJON

Droneinspeksjon gir en effektiv oversikt over tilstand og eventuelle skaderDronen gir enkelt visuell tilkomst til arealer uten bruk av kostbare tiltak som lift, stillas eller klatreutstyr.  

Alt dokumenteres med bilder og video av høy kvalitet, som et grunnlag for å planlegge vedlikehold og å følge med på tilstandsutviklingen.

Våre piloter er sertifisert gjennom Luftfartstilsynet og har grundig opplæring på våre droner.

 • Tilstandskontroll
 • Skadekartlegging
 • Nøyaktig koordinator dokumentert overvåkings kontroll over tid

FILM OG FOTO
DOKUMENTASJON

I forbindelse med all rehabilitering er dokumentasjon for ettertiden en viktig del av et prosjektarbeid.  

Betong Consult AS har ulike tilnærminger for å dekke oppdragsgivers behov for dokumentasjon, dette gjelder særlig verneverdige, fredete, monumentale og offentlige byggverk. 

I forbindelse med søknader til forskjellige støtteordninger inngår før, – under, – og etter dokumentasjon for alle tiltak. 

 

Visuell dokumentering er viktig i vårt arbeid, og brukes til: 

 • Tilstandsrapporter
 • Dokumentering av tilstand
 • Kontroll av utførelse
 • Antikvarisk dokumentasjon
 • Søknader og tiltaksrapportering
 • Annen dokumentasjon og visualisering

PUSS- OG
MØRTEL ANALYSER

Betong Consult AS har lang erfaring med puss og mørtel.

Betong Consult AS har lang erfaring med puss og mørtel, og kan ved samarbeid med høyt anerkjente nordiske laboratorier bidra med analyse og bestemmelse av blant annet:

 

 • Pusstype – bindemiddel, tilslag, blandingsforhold og tilsetningsstoffer
 • Historisk oppbygning – forskjellige pusslag, pusstykkelser, malingslag og samhørighet mellom sjiktene
 • Frostmotstandsevne
 • Vannabsorbsjon
 • Trykktester

Basert på erfaring og prøver/analyser bistår vi med å finne egnede produkter og metoder til rehabilitering på små og store prosjekter. Ta kontakt så kommer vi frem til den beste løsningen for ditt bygg!

Eksempelbildet under viser et gammelt pusslag med rester av gammelt malingslag, etterfulgt av nytt pusslag (påført i 2 omganger) med et tykkere malingssjikt ytterst. På denne måten kan man finne frem til informasjon om blant annet malingsfarge og pusstype som et bygg tidligere har hatt, dersom man for eksempel ønsker å tilbakeføre til tidligere kvalitet.

BETONG-
ANALYSER

Vi utfører en rekke prøver og analyser for å kartlegge kvaliteten på betong.

 • Kloridanalyser – kartlegger innhold av klorider i forskjellige dybder
 • Prellhammermålinger – ikke-destruktiv undersøkelse av betongfasthet
 • Karbonatiseringsmåling – kartlegger status på den naturlige nedbrytningen av betongs evne til å hindre armeringskorrosjon
 • Uttak av kjerner for analyse eller trykktesting
 • Tynnslipsanalyser – betongkvaliteter og tilsetninger

ARMERINGS-
UNDERSØKELSER

Analyser for å kartlegge armering og overdekning

 • Covermetermålinger – finner armeringens plassering og overdekning, samt anslå diameter
 • EKP – elektrokjemisk undersøkelse som kartlegger sannsynlighet for armeringskorrosjon
 • Frem meisling og visuelle undersøkelser – pitting, måling av restarmering, m.m.
 • Scanning

TYNNSLIPS-
ANALYSER

Lang erfaring og meget god innsikt

I samarbeid med anerkjente nordiske laboratorier brukes tynnslipsanalyser for bestemmelse av blant annet:

 • Pusstype – bindemiddel, tilslag, blandingsforhold og tilsetningsstoffer
 • Historisk oppbygning – forskjellige pusslag, pusstykkelser, malingslag og samhørighet mellom sjiktene
 • Luftpore problematikk
 • Sprekker, riss og bom
 • Kontroll av korrekt påføring
 • Kontroll av sjiktoppbygging, tykkelser og heft mellom sjikt
 • Fuktvandring

ANDRE ANALYSER,
TESTER OG
PRØVEUTTAK

I Betong Consult er vi alltid opptatt av å utføre oppdrag på byggets premisser og i beste interesse for byggherre. Vi spesialtilpasser anaylseprogram, undersøkelser, tester og prøveuttak mv. for det enkelte oppdrag.

Av andre undersøkelser og analyser vi kan utføre kan nevnes:

 • Malingsanalyse
 • Radonmåling
 • Mysel, mugg, alger og sopp
 • Husbukk og Mit
 • Kuldebro målinger

UNDERVANNS-
INSPEKSJON

Betong Consult har et etablert og godt samarbeid med dykkerfirma som utfører det som trengs av undervannsinspeksjon, dokumentering, testing og prøveuttak. Dette kan gjelder kaier, broer, demninger eller andre konstruksjoner i både ferskvann og saltvann.