ANTIKVARISK RÅDGIVNING

Betong Consult har lang erfaring med verneverdige og fredete bygg, og har bistått både private og offentlige oppdragsgivere med å ivareta deres unike bygg.

  • Søk etter- og innhenting av historikk og dokumentasjon

  • Innhenting og prosessering av gamle tegninger

  • Antikvariske løsninger og produkter på byggets premisser

  • Søknader

  • Økonomiske støtteordninger

  • Dokumentasjon

  • Foto, film og drone dokumentering

  • Utredninger, møter og bistand hos antikvariske myndigheter

Vi har spisskompetanse innenfor restaurering og rehabilitering av monumentale og historiske bygninger.

Våre tjenester dekker antikvarisk rådgivning, rapporter om tilstand og antikvarisk dokumentasjon, metode- og produktvalg, dispensasjoner fra Kulturminneloven, tilskuddssøknader samt historisk dokumentasjon og arkiv.

I alt antikvarisk arbeid samarbeider vi tett med antikvariske myndigheter, både lokalt og nasjonalt.