BYGGELEDELSE

Betong Consult utfører byggeledelse både for private og offentlige oppdragsgivere. 

Som byggherrens/oppdragsgivers representant på byggeplassen ivaretar vi alle kontrolloppgaver knyttet til byggelederrollen.  

  • Erfarne byggeledere
  • Tilsyn og kontroll med ytelsene fra entreprenøren i utførelsesfasen (befaringer, metoder, kvaliteter og håndverksmessig utførelse)
  • Styring og kontroll av fremdrift
  • Økonomi, herunder også endrings- og tilleggsarbeider
  • Byggemøter og referater
  • Ferdigbefaring og overtakelsesforretning