HELSE, MILJØ
& SIKKERHET

I Betong Consult står Helse – Miljø – Sikkerhet sterkt i fokus i alle ledd.  

  • HMS koordinator
  • Utarbeidelse av SHA planer
  • Utarbeidelse av avfallshåndteringsplaner
  • Avfallsanalyser
  • KP-rolle
  • KU-rolle
  • Vernerunder med oppfølging av avvik
  • Håndtering av arbeidstilsyn og kommunale pålegg i utførelsesfaser

Målet med HMS-arbeidet

Målet med HMS-arbeidet er en prosjekterings- og byggeprosess som eliminerer ulykker under utførelsen og et bygg som tilfredsstiller krav til et godt og sikkert arbeidsmiljø i drift. Alle mål skal være sammenfallende med byggherrens/oppdragsgivers mål og i samsvar med intensjoner i lover og forskrifter.  

Betong Consult tilstreber seg å være en god bidragsyter til å sikre og forbedre det ytre miljøet.  

For å oppnå dette vil vi sørge for at alle tiltak/prosjekter har miljømål som ivaretar gjeldende miljøkrav samt fjerne eller redusere mulig negativ miljøpåvirkning i forbindelse med gjennomføring av tiltak/prosjekter.