PROSJEKTERING

En god og grundig prosjektering gir et viktig grunnlag for den videre prosessen og for å sikre et vellykket resultat. Sammen med oppdragsgiver finner Betong Consult muligheter og gode løsninger.

Betong Consult har et bredt nettverk i inn- og utland for å kunne bistå med de beste løsninger og produkter tilpasset hvert enkelt byggverk på byggets premisser.

  • Grov prosjektering og forslag om løsningsmuligheter, ofte i forbindelse med en tilstandsanalyse

  • Kalkyler

  • Detaljprosjektering av løsninger og produktanbefalinger

  • Tilbudsgrunnlag – beskrivelse i henhold til NS 3420

  • Detaljbudsjettering

  • Endringer, arbeidstegninger og prosjektering i utførelsesfaser

  • Erfarne prosjekteringsledere for gruppe prosjektering med flere fag