PROSJEKTLEDELSE

Betong Consult har lang erfaring med å lede både små og store prosjekter.  

For å ivareta oppdragsgivers interesser, utføres alltid prosjektledelse i tett dialog med oppdragsgiver. Oppdragsgiver skal føle seg trygg på at prosjektet oppnår bestemte mål og suksesskriterier.  

For å få et vellykket resultat med måloppnåelse utføres effektiv, engasjert og strukturert prosjektledelse i alle ledd; fra planlegging, gjennomføring, kontroll og ferdigstillelse.  

  • Erfarne prosjektgruppeledere for store og mellomstore prosjekter
  • Erfarne prosjektledere
  • Prosjektadministrasjon
  • Kontrakts utarbeidelse og prosjekteierfunksjon
  • Økonomioppfølging og rapportering
  • Rådgiver og bistand til byggherrens egen prosjektledelse